Aktualności

Przygotowania do obchodów 70 rocznicy Bitwy pod Studziankami

27 lutego w Kozienicach odbyło się zebranie Komitetu Organizacyjnego Obchodów 70 Rocznicy Bitwy Pod Studziankami.
W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Powiatu Kozienickiego, Gminy Głowaczów, Nadleśnictwa Dobieszyn, Towarzystwo Miłośników Historii Wojskowości – Kalina Krasnaja oraz Stowarzyszenia FIA (Fideles et Instructi Armis – Wierni w Gotowości pod Bronią). Zebraniu przewodniczył Starosta Powiatu Kozenickiego Pan Janusz Stąpór.

2014-02-27-12.22

Było to drugie spotkanie wyznaczające podział zadań i mające doprecyzować zakres i program obchodów.
Read More

Piknik Historyczny Studzianki Pancerne

W ten weekend w Studziankach Pancernych miało miejsce wiele wydarzeń.

2

W sobotę od godziny 7:00 do godziny 18:30 Odbyła się gra militarna Sneak&Shoot. Jest to gra z wykorzystaniem replik ASG w której 12 zespołów 4 osobowych toczących ze sobą walkę usiłowało odnaleźć w lesie punkty kontrolne. Gra zakończyła się punktualnie o 17:00. Wiele zespołów zostało mówiąc kolokwialnie wybitych do nogi. Ci którzy zgromadzili najwięcej punktów otrzymali baretki ze złotym paskiem oraz karton piwa. O godzinie 20:30 rozpoczął się Wieczór Historyczny prowadzony przez Mariusza Sybilskiego ze Stowarzyszenia FIA w którym wzięło udział 4 prelegentów: Walery Lach – syn weterana spod Studzianek, Andrzej Gładysz wiceprezes Stowarzyszenia Klub Pancernych, Artur Gaca z Towarzystwa Miłośników Historii Wojskowości – Kalina Krasnaja oraz Grzegorz Bieniek z Kozienickiego  Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznych.

Read More

Pierwsze spotkania warsztatowe „Edukacja finansowa – ABC przedsiębiorczości na wsi” w Studziankach Pancernych

Fundacja Wspomagania Wsi wychodząc naprzeciw potrzebom rolników organizuje cykl 50 pilotażowych spotkań z rolnikami w całej Polsce Tematem tych spotkań jest Edukacja finansowa ABC przedsiębiorczości na wsi. Program jest współfinansowany przez NBP.

Spotkanie z I.Bielawska z LGD

Warsztaty realizowane w ramach programu „Edukacji Finansowej – ABC Przedsiębiorczości na Wsi ” dofinansowanych ze środków Narodowego Banku Polskiego i Fundacji Wspomagania Wsi – spotkanie z Panią Ireną Bielawską specjalistą do spraw projektu z Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Kozienicka”. Spotkania odbywały się w jednej z sal powstającego Muzeum Bitwy pod Studziankami udostępnionej przez Pana Pawła Brysia właściciela obiektu. Warsztaty poprowadziły trenerki Edukacji Finansowej Barbara Gontarek i Mirosława Wójcicka

Pierwsze tego typu spotkanie w Powiecie Kozienickim zostały zorganizowane w Studziankach Pancernych. W tym spotkaniu mogli wziąć udział rolnicy do 15 ha i członkowie ich rodzin. Spotkanie odbywało się w jednej z sal powstającego Muzeum Bitwy pod Studziankami udostępnionej przez Pana Pawła Brysia właściciela obiektu.

Proponowane bloki tematyczne:

  • Zbieranie i analiza danych z gospodarstwa rolnego i domowego, plany krótko i długo terminowe;
  • Przedsiębiorczość dodatkowym źródłem utrzymania
  • Inwestowanie krótko i długo terminowe – bankowe narzędzia on-LINE

W obecnych czasach wyczerpują się dotychczasowe zasoby i możliwości wsi związane z rolnictwem. Jeszcze nie tak dawno w każdym gospodarstwie było po kilka krów mlecznych. Rolnicy hodowali świnie, w każdym gospodarstwie był koń. Dziś dochód rodziny spada, produkcja staje się nieopłacalna. Rolnikom nie wystarcza na podstawowe opłaty i utrzymanie rodziny. Jest to główny powód opuszczania wsi przez młodzież – emigracja krajowa i zagraniczna. Wieś przestaje być ciekawym miejscem, traci swój charakter, swoją dotychczasową tożsamość. Mieszkańcy takich wsi mówią przeważnie: tu nie ma nic ciekawego, tu nie ma perspektyw. W takich miejscach nie ma się już, czym pochwalić i o czym opowiadać i wyjeżdżają. Studzianki Pancerne podobnie jak inne wioski położone wśród lasów Puszczy Stromeckiej i Kozienickiej są zagrożone marginalizacją, gdzie lokalny rynek pracy jest słaby, duża grupa rolników korzysta ze wsparcia GOPSów, gdzie nie ma warunków do rozwoju rolnictwa towarowego ze względu na rozdrobnienie gospodarstw i nie załatwione sprawy spadkowe (dziedziczenie).

Read More

Relacja wideo uczestnika manewrów Combat Alert 2013

Mieszkańcy Studzianek Pancernych dawno nie przeżyli takiego najazdu wojska. Manewry Combat Alert zgromadziły ok 700 uczestników. Niektórzy z nich zaopatrzeni w kamery nahełmowe nagrywali materiał bezpośrednio z walki. Poniżej jeden z przykładów takiej produkcji.

Rajd Pieszy Studzianki Pancerne 2013

rajd

 

Zapraszamy Strzelców i Harcerzy na rajd pieszy w rocznicę bitwy pod Studziankami. Rajd jest dwudniowy. Udział w Rajdzie jest bezpłatny.

10.08.2013 (pierwszy dzień)
od godz. 12:00 przyjazd i zakwaterowanie
godzina 16:00 zwiedzanie muzeum w Studziankach Pancernych
godzina 20:00 pogadanka historyczna
godzina 22:00 ognisko

11.08.2013 (drugi dzień)

godzina 8:00 pobudka
godzina 11:00 uroczystości w Mauzoleum w Studziankach Pancernych
godzina 14:00 rozpoczęcie rajdu pieszego śladami walk. Trasa 12 km.
godzina 18:00 zakończenie rajdu
godzina 19:00 zwinięcie obozu

Organizator zapewnia pole namiotowe (+toaleta i woda techniczna), parking, możliwość zwiedzenie muzeum, przewodnika w czasie rajdu, naszywkę okolicznościową, mapę rajdu.
Uczestnicy powinni zabezpieczyć we własnym zakresie: wyżywienie, namioty, wyposażenie noclegowe. Zgłoszenia kierować na adres rajdstudzianki@fia.com.pl. Po przesłaniu zgłoszenia należy czekać na potwierdzenie przyjęcia. Ilość miejsc ograniczona. Pierwszeństwo zapisów mają grupy jednolicie umundurowane w sile co najmniej drużyny.

Szczegółowe wytyczne co do przygotowania do rajdu zostaną rozesłane po przyjęciu zgłoszenia.

Facebook

Likebox Slider Pro for WordPress